background image

Allah Mazar

Allah Mazar

Allah Mazar

August 12, 2022

Behrouz Pashaei - Guitar, Vocal and Electronics

Kimia Nikpour Farokh - Sorouz

Artwork by Salma Hosseini

Special Thanks to Ata Ebtekar, Arash Bolouri & Erfan Kamali